Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) anunță  lansarea celui cel de-al doilea apel de proiecte în Cadrul Componentei II a Programului-pilot „Femei în afaceri” (PFA).

 

Dosarele pentru Concursul de granturi pot fi depuse începând de astăzi,completând formularul de pe site-ul www.odimm.md.

 

La Componenta de granturi pot participa femeile care gestionează o întreprindere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului va constitui 165 mii lei, dintre care 110 mii lei sunt direcționați pentru procurarea de echipamente, soft, lucrări de renovare, iar restul 55 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare.

 

 

Amintim că în cadrul primului apel 100 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare nerambursabilă.  Femeile de afaceri vor accesa granturi în valoare de 14 milioane de lei, ceea ce va stimula investiții de 24 de milioane de lei în economia națională.

 

Programul-pilot „Femei în Afaceri a fost lansat în toamna anului 2016 și va fi implementat pe parcursul a 3 ani. Din bugetul statului vor fi alocate 51,5 milioane lei. Această inițiativă guvernamentală are ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne.