Guvernul a aprobat o hotărâre prin care, la data de 1 ianuarie 2019, va fi abrogată decizia de acum unsprezece ani privind carnetele de muncă. Astfel, aceste documente vor fi excluse din circulație.

 

Potrivit hotărârii, conducătorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor înmâna salariaților sau reprezentantului salariaților, sub semnătură, carnetele de muncă până la data de 28 decembrie 2018. Până la înmânarea carnetului de muncă, angajatorul va face ultima înscriere în acesta privind funcția deținută.

 

Înscrierile în carnetele de muncă efectuate până la 1 ianuarie 2019 își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate la necesitate.

 

Persoanele  care  solicită  dreptul  la  pensie  urmează  să confirme documentar stagiul de cotizare pe tot parcursul activităţii. Pentru perioada de până la 1 ianuarie 1999 confirmarea stagiului de cotizare se efectuează prin prezentarea carnetelor de muncă în original şi copie. Din 15 mai 2018, Casa Națională a Asigurărilor Sociale începe a scana datele din carnetele de muncă pentru a completa conturile personale de asigurări sociale cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999.

 

Informaţia  din carnetele de muncă prezentate de angajator va fi stocată în Registrul de stat al evidenţei individuale a contribuţiilor.

 

Abrogarea Legii privind carnetele de muncă a fost votată în vara lui 2017 în Parlament.

 

moldpres.md