Mai multe femei antreprenor din Republica Moldova, precum și reprezentanți ai organizațiilor de suport și ai instituțiilor de resort s-au întrunit în cadrul unui atelier de lucru dedicat dezvoltării antreprenoriatului feminin, organizat prin intermediul proiectului “Women in business”, implementat de ODIMM. În cadrul atelierului, managerul proiectului “Women in business”, Silvia Cangea a prezentat Raportul privind cadrul legal și politicile aferente antreprenoriatului feminin în țările partenere din regiunea Dunării. Potrivit studiului, în această zonă există o multitudine de programe și instrumente de suport destinate antreprenorilor, însă mai puține pentru femeile antreprenoare tinere. Astfel, ar fi necesar ca guvernele să pună accent pe politici privind antreprenoriatul feminin, care ar facilita accesul tinerelor la instrumente funanciare și la programe specializate pentru lansarea start-upurilor. Autorii studiului recomandă tuturor partenerilor din zona dunăreană să-și concentreze eforturile pentru dezvoltarea Strategiilor naționale privind antreprenoriatul feminin. Totodată, au discutate modulele de training care vor fi puse în aplicare în Centrele pentru femeile antreprenor localizate în 4 țări partenere. Menționăm că Proiectul WOMEN IN BUSINESS – „Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor din regiunea Dunării” își propune să încurajeze femeile tinere, cu idei inovatoare să lanseze și/sau să dezvolte cu succes propria afacere. Proiectul are o durată de 36 de luni și este implementat de un consorțiu format din 14 parteneri din 9 țări din regiunea Dunării: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Slovenia, Ungaria, România, Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova și reunește organizații naționale și regionale, organizații publice și private.