Antreprenoriat Actualități

Consiliul UE a adoptat noi norme pentru agricultura ecologică

Consiliul UE a adoptat noi norme pentru agricultura ecologică

Consiliul UE a adoptat marți textul regulamentului care prevede noi norme pentru agricultura ecologică.
 

Noile reguli se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2021.

 

Comisarul european pentru Agricultură, Phil Hogan, a declarat că sectorul agriculturii organice a crescut permanent - cu 125% în ultimii 10 ani - dar creșterea sa a fost afectată de reguli care nu se mai potrivesc: ”Unul dintre marile succese ale Politicii Agricole Comune a fost capacitatea sa de adaptare pentru a răspunde noilor provocări și oportunități”.

 

Potrivit Comisiei Europene, principala îmbunătățire este introducerea unui set unic de norme la nivelul întregii UE care să acopere ansamblul sectorului de producție ecologică din UE. 

 

Vechile norme permiteau existența unui sistem „à la carte” de excepții, uneori la nivelul unui singur producător.

 

Noile norme țin seama de nevoia de flexibilitate pe care aceste derogări o permiteau în trecut – excepțiile justificate în mod corespunzător, precum, de exemplu, înlocuirea temporară a unui ingredient ecologic cu unul neecologic în cazurile în care stocurile erau limitate, vor fi permise în continuare – însă aceste excepții vor fi acum limitate în timp, evaluate în mod periodic și, dacă este necesar, aplicate tuturor producătorilor, asigurând astfel tratamentul echitabil al tuturor.

 

Aceleași norme se vor aplica tuturor producătorilor ecologici și tuturor produselor ecologice. Acest set unic de norme se va aplica și fermierilor din afara UE care își exportă produsele ecologice pe piața UE. El va înlocui cele peste 60 de standarde diferite care sunt considerate echivalente și care se aplică în prezent produselor alimentare ecologice importate.

 

Conformitatea cu setul unic de norme ale UE va înlocui principiul echivalenței. De asemenea, ea generează îmbunătățiri importante în privința comerțului, principala astfel de îmbunătățire fiind crearea unor condiții de concurență echitabile între operatorii din UE și cei din țările din afara UE.

 

Domeniul de aplicare al normelor a fost extins pentru a include o serie de noi produse precum sarea, pluta și uleiurile esențiale. De asemenea, va fi posibilă adăugarea în viitor a unor noi produse, pentru a ține cont de evoluția sectorului și de cererile consumatorilor, oferind astfel oportunități suplimentare producătorilor.

 

Simplificare pentru fermieri

Astfel, micii fermieri vor putea opta acum pentru certificarea în grup, ceea ce le va reduce costurile de certificare și le va facilita aderarea la sistemul ecologic. De asemenea, vor fi create noi oportunități, prin deschiderea unei noi piețe pentru semințele și alte materiale săditoare ecologice, cu un nivel înalt de biodiversitate genetică. Aceasta va duce la îmbunătățirea biodiversității, la durabilitatea culturilor și la stimularea inovării.

 

Rezistența la dăunători și la boli va fi îmbunătățită și se va pune accentul pe o mai bună adaptare la condițiile locale.

 

BACKGROUND

Noul regulament privind producția ecologică se va aplica produselor agricole vii și neprelucrate, inclusiv semințelor și altor materiale săditoare, precum și produselor agricole prelucrate utilizate ca produse alimentare și ca hrană pentru animale. Produsele prelucrate pot fi etichetate ca ecologice numai dacă cel puțin 95 % din ingredientele de origine agricolă sunt ecologice.

 

 SUNT PERMISE PESTICIDELE ÎN ALIMENTELE ECOLOGICE?

Normele de producție ecologică sunt foarte clare: producătorii certificați nu pot utiliza în niciun caz pesticide neautorizate în culturile lor. Așa a fost întotdeauna și noile norme nu schimbă acest lucru.

 

Ce stabilesc noile norme sunt măsuri de precauție pe care operatorii trebuie să le ia pentru a reduce riscul de „contaminare” accidentală cu pesticidele utilizate în culturile convenționale din apropierea celor ecologice.

 

Autoritățile naționale sunt responsabile pentru controlul acestor măsuri. Consumatorii ar trebui să poată avea deplină încredere că la producția produselor care poartă logoul ecologic al UE nu s-au folosit pesticide neautorizate și că s-au luat toate măsurile de precauție posibile pentru a se reduce ușorul risc de prezență accidentală a pesticidelor neautorizate.

 

În cazurile în care există afirmații că produsele ecologice ar conține pesticide neautorizate, autoritățile naționale sunt obligate să investigheze. Cu toate acestea, asemenea afirmații trebuie să fie clar justificate pentru a declanșa o investigație oficială. Investigația ar trebui să conducă la determinarea sursei și a cauzei prezenței acestor substanțe și ar trebui să includă orice metodă adecvată pentru a elimina suspiciunile fără întârzieri inutile.

 

Comisia va evalua situația în termen de patru ani de la data aplicării noului regulament, și anume 1 ianuarie 2021. Aceasta va permite realizarea unei analize cuprinzătoare a normelor și practicilor naționale privind pragurile pentru substanțele neautorizate, precum și evaluarea căii de urmat cu privire la această chestiune.

www.euractiv.ro/