Pe parcursul lunii mai volumul mărfurilor transportate a crescut cu 42% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cea mai mare creștere a fost înregistrată de transportul aerian de mărfuri.
În luna mai 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,4 milioane tone de mărfuri, cu 42,8% mai mult în raport cu luna mai 2016. Transportul feroviar și rutier de mărfuri au avut o creștere de 46% și respectiv 42%.
Transportul aerian a înregistrat cea mai mare creștere a mărfurilor transportate(260%). Totuși, ponderea acestuia rămâne destul de mică.

În ianuarie-mai 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 5,2 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 22,8%.

În ianuarie-mai 2017 întreprinderile de transport rutier au transportat 3,5 milioane tone de mărfuri, cu 17,8% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2016.


Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-mai 2017 au fost transportate 1,7 mil. tone de mărfuri, sau cu 36,3% mai mult faţă de aceeași perioadă din anul 2016.

În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: materiale de construcţie şi ciment - 38,5% (în ianuarie-mai 2016 - 9,7%), cereale şi produse de panificaţie - 19,7% (în ianuarie-mai 2016 - 20,3%), metale feroase şi fier vechi - 12,6% (în ianuarie-mai 2016 - 32,5%), petrol şi produse petroliere - 9,2% (în ianuarie-mai 2016 - 9,7%).


În ianuarie-mai 2017 cu autobuze şi microbuze au fost transportați 41,1 milioane pasageri, cu 2,7% mai puţin comparativ cu perioada similară din anul 2016. Totuși, numărul pasagerilor transportați de transportul aerian a fost în creștere cu 49% față de perioada similară din anul trecut.

Sursă: www.agora.md