Programul COSME a lansat un apel de Co-finanțare a consorțiilor pentru achiziții publice de inovații- COS-PPI-2018-2-01. Acesta are trei obiective principale:

 

  1. Încurajarea cooperării dintre instituțiile publice pentru a promova utilizarea achizițiilor publice pentru dezvoltarea inovației
  2. Utilizarea achizițiilor publice ca mecanism pilot pentru inovare în domenii de interes public, cum ar fi energia curată (contribuind la obiectivele de la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice) sau sănătatea
  3. Conectarea și creare de sinergii cu proiectele de cercetare și inovare finanțate de UE (prin programele Orizont 2020, COSME, etc.), când este posibil.

Apelul de propuneri urmărește crearea unui consorțiu de ofertanți publici din cel puțin două țări eligibile. Consorțiile trebuie să creeze și să pună în aplicare o acțiune de achiziție publică pentru inovare. Ofertanții/ organizațiile publice din consorții vor procura soluțiile inovatoare identificate cu respectarea deplină a normelor UE și naționale privind achizițiile publice.

 

Consorțiul solicitant trebuie să demonstreze că achiziția preconizată va aduce ceva nou pentru cumpărători, că aceasta nu este încă disponibilă comercial la o scară largă și că poate fi de interes pentru alți cumpărători publici din alte Statele membre ale UE.

 

Bugetul proiectului: între 800 000 și 1.5 milioane EUR

 

Termenul limită pentru aplicare: 11 Decembrie 2018

 

Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation

 

_______________________________________

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 – 2020 și este gestionat de către Comisia Europeană. COSME sprijină IMM-urile în următoarele domenii:  I. Facilitarea accesului la finanțare;  II. Sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;  III. Crearea unui mediu favorabil și îmbunătățirea condițiilor cadru pentru competitivitatea întreprinderilor; IV. Promovarea culturii antreprenoriale.

Republica Moldova este eligibilă pentru a participa la instrumentele COSME din cadrul Componentelor II, III și IV. Instrumentele financiare existente în cadrul Componentei I, care reprezintă facilități la acordarea creditelor, inclusiv garanții financiare, nu sunt accesibile IMM-urilor din Moldova. În ceea ce privește apelurile de propuneri, entitățile din Republica Moldova sunt eligibile în conformitate cu Articolul 6 al Regulamentului COSME privind participarea țărilor terțe în cadrul Programului.