În perioada 17-18 iulie, în or. Varna, Bulgaria, a avut loc lansarea Proiectului WOMEN IN BUSINESS - “Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor femei din regiunea Dunării”, co-finanțat  în cadrul celui de al doilea apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea. Proiectul își propune să încurajeze femeile tinere, cu idei inovatoare să lanseze și să dezvolte cu succes propria afacere.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din Bulgaria, organizații internaționale de susținere a domeniului antreprenorial, instituții de învățământ superior, ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri local, precum și reprezentanți a celor 14 parteneri implicați în proiect din nouă țări: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Slovenia, Ungaria, România,Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova.

 

În cadrul Conferinței de lansare, partenerul lider a prezentat  obiectivele, activitățile și rezultatele scontate ale Proiectului WOMEN IN BUSINESS - “Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor femei din regiunea Dunării”. Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei din Bulgaria și ai municipalității din Varna și-au exprimat susținerea și deschiderea pentru a contribui la implementarea eficientă a Proiectului.

 

default name

Ralitsa Zhekova, directorul executiv al Agenției regionale pentru antreprenorial și inovare (RAPIV), a menționat că proiectul își propune să încurajeze femeile tinere, cu idei inovatoare, să lanseze și să dezvolte cu succes propria afacere, prin instrumente ce vor contribui la formarea competențelor în domeniul inovării sociale și în afaceri. “În cadrul proiectului vor fi create centre pentru Femeile Antreprenor și dezvoltarea unor programe de training inovatoare”, a menționat Ralitsa Zhekova.

 

În cea de a doua zi, a avut loc o masă rotundă, la care au participat exclusiv reprezentanții partenerilor implicați în Proiect. Fiecare manager de proiect a prezentat activitățile care îi revin instituției sale în cadrul proiectului, apoi au stabilit prioritățile pentru perioadă următoare și un calendar al activităților. 

 

O altă activitate în cadrul acestui Proiect a vizat participarea managerului pe comunicare la Trainingul de Comunicare, organizat de Programul Transnațional Dunărea, pe data de 19 iulie, în or. Split, Croația. În cadrul acestuia, reprezentantul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), s-a familiarizat cu instrumentele și tehnicile de comunicare necesare a fi utilizate pe parcursul implementării proiectului.

default name

 

Proiectul DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS - “Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor din regiunea Dunării” este cofinanțat în cadrul celui de al doilea apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 (Danube Transnational Programme 2014-2020),  Axă prioritară 1 “O Regiune a Dunării inovativă și responsabilă social”, Obiectivul specific 1.2 “Creșterea competențelor pentru inovare socială şi în afaceri”.

 

Proiectul are o durată de implementare de 36 de luni și este implementat de un consorțiu format din 14 parteneri din 9 țări din regiunea Dunării: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Slovenia, Ungaria, România, Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova și reunește organizații naționale și regionale, organizații publice și private și universități.