În Republica Moldova s-a desfășurat primul atelier de lucru cu genericul „Dezvoltarea antreprenoriatului feminin din Republica Moldova”, organizat în cadrul proiectului WOMEN IN BUSINESS, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

 

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, organizațiilor de suport a antreprenoriatului feminin, reprezentanți ai mediului academic, femei antreprenoare și alte instituții interesate.

 

În cadrul atelierului au fost prezentate obiectivele și activitățile Proiectului WOMEN IN BUSINESS, rezultatele interviurilor realizate cu partenerii implicați și au fost puse în discuție politicile de promovare și susținere a tinerelor antreprenoare din Republica Moldova. Totodată, au fost aleși membrii Consiliului Consultativ, care vor fi implicați nemijlocit în activitățile Proiectului.

default name

 

Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM, a evidențiat importanța dezvoltării antreprenoriatului feminin în Republica Moldova. “Ne bucurăm că ODIMM este partener și implementator al Proiectului Women in Business, în cadrul Programului Transnațional Dunărea. Acesta este complementar proiectelor de susținere a femeilor în afaceri, pe care ODIMM le implementează deja și permite promovarea antreprenoriatului la o scară mai largă”,  a menționat Petru Gurgurov. 

 

Iulia Costin, secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, fondatoare și președinte a Platformei Naționale a Femeilor din Republica Moldova, a salutat activitățile proiectului Women in Business, menționând că femeile au nevoie de susținere, iar orice inițiativă de promovare a femeilor este binevenită. “În Republica Moldova 27 la sută din antreprenori sunt femei. Această cifră indică faptul că există femei care pot servi drept model de implicare și responsabilitate, care, la rândul lor,  pot inspira femeile tinere cu potențial antreprenorial neexplorat”, a afirmat Iulia Costin.

 

O primă componentă a Proiectului Women in Business vizează analiza situației actuale și anume identificarea nevoilor și barierelor întâmpinate de femeile tinere care doresc să creeze și să dezvolte propria afacere, pentru ca, ulterior, să fie creată o agendă a politicilor de susținere. Pentru validarea rezultatelor activităților proiectului, periodic vor fi organizate ateliere de lucru cu reprezentanții grupurilor țintă”, a menționat Silvia Cangea, coordonator proiect WOMEN IN BUSINESS.

 

Menționăm că Proiectul WOMEN IN BUSINESS – „Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor din regiunea Dunării” își propune să încurajeze femeile tinere, cu idei inovatoare să lanseze și să dezvolte cu succes propria afacere. Proiectul are o durată de 36 de luni și este implementat de un consorțiu format din 14 parteneri din 9 țări din regiunea Dunării: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Slovenia, Ungaria, România, Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova și reunește organizații naționale și regionale, organizații publice și private.

default name